PR基础全通关:从零到剪辑大神 视频制作设计教程

PR基础全通关:从零到剪辑大神

课程亮点: 一套戏精讲解、搞笑易懂,       适合初学者的P尺入门课 最清晰的步骤拆解,        Get辑实操更多技能 最高性价比的教学,多节热门        视频讲解课,永久回听 最轻松...